IRENE DE BOERIrene de Boer, geboren in Amsterdam, kreeg in Heerde haar eerste vioollessen van Tom Zeven. Tien jaar na haar eerste les begon zij met haar vakstudie Viool DM aan de Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens te Zwolle bij Jeanne Lemkes-Vos, Kees Koelmans, om vervolgens in 1996 af te studeren bij Jan Hulst. In de afgelopen jaren heeft ze veel ervaring opgedaan in kamermuziek,solistisch opgetreden met (studenten-)orkesten,medewerking verleent aan een aantal Cd-opnamen, samengewerkt met een aantal componisten en was ze regelmatig te horen in binnen- en ook buitenland. Daarnaast is ze als viooldocente verbonden aan CvK Sneek, CvK a7 en aan Parnas, huis voor Kunst en Cultuur. Irene bespeelt een Jaap Timmerviool die ze in bruikleen heeft van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.